Linea, računalniški inženiring, Irena Križnik s.p.
 • DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
  • glavna knjiga
  • saldokonti
  • evidenca osnovnih sredstev s pripadajočimi obračuni
  • osebni dohodek
  • obračun DDV
 • ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
  • knjiga prihodkov in odhodkov
  • obračun DDV
  • osebni dohodek
  • evidenca osnovnih sredstev s pripadajočimi obračuni
 • ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA
 • POMOČ PRI IZDELAVI PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU
 • SVETOVANJE PRI SPREMEMBAH INFORMACIJSKEGA SISTEMA
 • NASTAVITEV KONTNEGA PLANA PO POTREBAH NAROČNIKA V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI
 • UVAJANJE V NOVI INFORMACIJSKI SISTEM, KATEREGA CILJ JE PRIDOBITI KAKOVOSTNE PODATKE ZA POTREBE OPERATIVNEGA ODLOČANJA
 • UGOTOVITEV PRETEKLIH NAPAK DELA V RAČUNOVODSTVU
 • DAVČNO SVETOVANJE (na sedežu vašega podjetja, preko e-maila ali v naših poslovnih prostorih)
 • ZASTOPANJE STRANK PRED UPRAVNIMI IN DRUGIMI ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJ