Linea, računalniški inženiring, Irena Križnik s.p.
Skupaj bruto dohodki EUR
Skupaj prispevki EUR
Skupaj stroški EUR
Akontacija dohodnine EUR

Vzdrževanih otrok: , od tega , ki potrebujejo posebno nego in varstvo
Drugih vzdrževanih družinskih članov:
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje: EUR
Invalid s 100% telesno okvaro.
Rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta.