Linea, računalniški inženiring, Irena Križnik s.p.
Znesek
Dodatek na delovno dobo: %      Bonitete: EUR

Vzdrževanih otrok: , od tega , ki potrebujejo posebno nego in varstvo
Drugih vzdrževanih družinskih članov:
Znesek za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje na mesec: EUR
Nizka splošna olajšava kljub nizkim dohodkom.     Invalid s 100% telesno okvaro.

Malica: EUR
 za dni
- Največ 7,96 EUR/dan
Prevoz na delo: EUR
 za dni
- Največ 0,21 EUR/km
Kilometrina, dnevnice in ostala povračila stroškov: EUR

Prispevki (Bruto =
0
)
Delavec Delodajalec Skupaj
Zdravstveno zavarovanje
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zaposlovanje
Starševsko varstvo
Poškodbe pri delu
Skupaj

Dohodnina
Skupaj
Znesek
Davek

Strošek delodajalca
Bruto plača
Bruto osnovna plača


Dohodek
Olajšave
Akontacija dohodnine


Neto plača
Dodatki
Nakazilo